UPC: 8 5000674898 3

NET WT. 9.8 FL OZ (290 mL)

Box: 12 Bottles X 9.8 FL OZ

SKU: 30271