UPC: 8 5001633001 7

NET WT. 16.3 FL OZ (485 mL)

Box: 12 Bottles X 16.3 FL OZ

SKU: 30275