UPC: 8 5001633000 0

NET WT. 16.3 FL OZ (485 mL)

Box: 12 Bottles X 16.3 FL OZ

SKU: 30274