UPC: 7 02443 91602 2

NET WT. 24.5 FL. OZ (750 ml)

Box: 12 BOTTLES X 24.5 FL.OZ

SKU: 28314