UPC 041820818376

NET WT: 6 OZ (170 g)

Box: 12 Bottles X 6 OZ

SKU: 26212